Djurens Rätt
23 January 2020

Möss utsatta för akut stress i flera veckor i studie om grå hårstrån

Med ett ämne som orsakar svidade smärta utsattes möss på universitet Harvard för försök som hade till syfte att ta reda på om mössen kan bli gråhåriga av stress.

Förutom ämnet utsatts mössen för stress genom att buren lutades, genom isolering, att ljuset tändes och släcktes, att de hölls fastspända, att ljuset var på dygnet runt, att de hölls i burar utan någon inredning eller buren gjordes om vid upprepade tillfällen. Mössen utsattes för detta vid slumpmässiga tillfälle under fler veckor.

Och möss kan bli gråhåriga. Efter två till tre veckor djurförsöken blev delar av mössens päls ljusgrå, det rapporterar Vetenskapsradion.

Men om resultatet går att applicera på människor, om samma process som fick mössens päls att bli grå även förekommer hos människor, det kunde inte studien svara på.

- Dessa djurförsök säger inget om människor blir gråhåriga av stress, men desto mer om de etiska problem som finns kring djurförsök och om vikten av att ersätta dem med djurfria metoder, säger Linn Bleckert, kampanjsamordnare på Djurens Rätt.

Hundratusentals djur utsätts för djurförsök i Sverige varje år. Många av försöken är plågsamma och medför ett stort lidande för djuren. Djurens Rätt uppmanar Sverige att snarast utarbeta en handlingsplan för att minska djurförsöken.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: