Djurens Rätt
23 October 2018

Möss utsatta för svårt lidande - djurförsök stoppas

I januari 2018 genomförde länsstyrelsen i Stockholm en kontroll av djurförsöksverksamheten vid Prekliniskt laboratorium på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, vilket är samma djurförsöksanläggning där den kritiserade kirurgen Paolo Macchiarini genomförde sina djurförsök.

Under kontrollen granskades flera djurförsök och ett av dem gällde nio möss som utsatts för djurförsök i oktober och november 2017.

Djurförsöken hade godkänts av Stockholms södra regionala djurförsöksetiska nämnd i september 2014, men under kontrollen kunde länsstyrelsen konstatera att vad djuren utsatts för inte överensstämde med det som angavs i ansökan.

Enligt ansökan ska mössen utsättas för strålning men behandlas och skyddas på ett sätt som gör att de inte far illa. Men när journalen granskades visade det sig att flera av mössen utsatts för en dödlig stråldos som de inte fått tillräcklig behandling för, och de har utsatts för ett svårt lidande. I journalen finns ord som ”found dead”,”died” och”sacrificed”.

Staffan Persson

Staffan Persson

Ansvarig för djurförsöksfrågor
Dela: