Djurens Rätt
11 April 2017

Motion om pälsfarmsförbud röstades ner på S-kongress

Motionen ville att Sverige skulle förbjuda all minkfarmning i Sverige, men när motionen under söndagen kom upp till omröstning på Socialdemokraternas pågående kongress i Göteborg så blev det avslag på motionen.

Däremot gick partistyrelsens inlägg under debatten ut på att ett etiskt förbud mot pälsdjursfarmer inte är önskvärt, men det refererades till att minkar måste kunna bete sig naturligt och om vikten av att motverka beteendestörningar.

Partistyrelsens förtydligande på kongressen förändrar inte att motionen om att förbud mot pälsdjursfarmer röstades ner, men vi tolkar det som att Socialdemokraternas tidigare linje om att pälsdjursfarmer som de ser ut idag inte kan fortsätta fortfarande gäller. Djurens Rätt anser att Sveriges minkfarmer bör stängas ner på etisk grund, men vi arbetar också vidare för skärpta regler som skulle innebära en avveckling av pälsdjursfarmerna säger Tina Hogevik, Djurens Rätts vice ordförande, som deltog på kongressen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: