Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/djurforsok_namninsamling3
04 October 2023

Namninsamling: Regeringen, svik inte försöksdjuren!

Sveriges 3R-center har funnits sedan 2017 och spelat en viktig roll i arbetet med de tre R:en - att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsök. För detta syfte har centret fungerat som en samlande arena för kunskap och drivkraft, men öronmärkta satsningar på detta skrotas i regeringens framlagda budgetproposition. Djurens Rätt svarar upp på detta genom en ny namninsamling.

Vid en första anblick var budgetpropositionen fri från orosmoln gällande arbetet mot djurförsök. Ett stycke med rubriken “Fortsatt arbete med att ersätta, begränsa och förfina användningen av försöksdjur” ger känslan av att arbetet kommer att fortsätta som tidigare. Men nu visar det sig att så inte är fallet. 

Detta är ett oerhört svek mot både försöksdjuren och det svenska folket som vill se en övergång till djurfri forskning snarast möjligt. Vi uppmanar regeringen att prioritera en fortsatt satsning på Sveriges 3R-center, där finansieringen håller samma eller högre nivå som tidigare, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Med regeringens budget ser 3R-centret, som funnits sedan 2017, ut att bli utan finansiering. Tidigare har centret tilldelats 15 miljoner årligen och har i dagsläget flera anställda och fungerar som en etablerad kontaktpunkt för 3R-frågor i Sverige. En strypt finansiering skulle innebära flera steg bakåt i arbetet för ökad djurvälfärd och för att färre djur ska användas i försök.

Djurens Rätt grundades 1882 som en reaktion på just djurförsöken. I över 140 år har vi arbetat för att djur inte ska behöva plågas, lida och dö för vetenskapliga syften. Under den tiden har både Sverige och EU fattat beslut om att både begränsa och fasa ut djurförsök så fort som möjligt. Att regeringen år 2023 väljer att strypa satsningarna på Sveriges 3R-center, som under senare år spelat en viktig roll för Sveriges arbete med att ersätta, minska och förfina djurförsök, rimmar inte väl, avslutar Camilla Bergvall.

Uppdatering

Den 16 oktober kom nyheten att Jordbruksverket har anmält varsel för 39 tjänster. Detta riktar sig mot två delar av verksamheten varav Sveriges 3R-center är en av dessa. Motiveringen är obefintlig finansiering.

Namninsamling

Skriv under för försöksdjuren!

Skriv under vår namninsamling för att uppmana regeringen med landsbygdsminister Peter Kullgren i spetsen att steppa upp för försöksdjuren!

Skriv under idag
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: