Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_9
12 December 2023

Närmare 28 000 personer vill se en fortsatt finansiering av Sveriges 3R-center

Djurens Rätt har idag överlämnat de 27 847 underskrifter som sedan oktober samlats in till stöd för fortsatt finansiering av Sveriges 3R-center. Centret arbetar med de tre R:en - att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsök, men fick sin öronmärkta finansiering på 15 miljoner årligen skrotad i budgetpropositionen. Namnen överlämnades till landsbygdsminister Peter Kullgren som är ansvarigt statsråd.

Sveriges 3R-center har i dagsläget flera anställda och fungerar som en etablerad kontaktpunkt för 3R-frågor i Sverige. Redan den 16 oktober kom nyheten att Jordbruksverket anmält varsel för 39 tjänster, något som bland annat påverkar 3R-centret som ser ut att krympa från 12 personer till en liten skara på tre. Motiveringen är obefintlig finansiering. Detta rimmar illa med att Sverige utifrån EU-direktiv har bundit sig till att ersätta djurförsök så fort det är vetenskapligt möjligt. 

– Sedan Sveriges 3R-center grundades har vi sett en framgångsrik verksamhet växa fram i samverkan med företrädare från forskarsamhället, industrin och djurskyddsorganisationer. Det är lätt att rasera, men betydligt svårare att bygga upp. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte värderar arbetet med att ersätta, minska och förfina djurförsök högre, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Frågan om djurförsök är inte politiskt färgad likt många andra djurfrågor. Här råder bred samstämmighet bland partierna om att vi bör komma bort från att se djurförsök som gyllene standard. Djurens Rätts förhoppning är att denna samstämmighet ska avspeglas i praktiken genom att regeringen prioriterar en fortsatt satsning på Sveriges 3R-center, där finansieringen håller samma eller högre nivå som tidigare.  

– Djurens Rätt grundades 1882 som en reaktion på just djurförsöken, och det kommer fortsätta vara en av våra hjärtefrågor tills vi är i mål. Stödet från medborgarna är starkt, det har inte minst det här uppropet visat. Jag vill rikta ett stort tack till alla som skrev under, avslutar Camilla Bergvall. 

Utgiftsområdet där de öronmärkta pengarna fattas kommer debatteras och beslutas om i riksdagen på torsdag den 14 december. 

Stöd oss

För en värld fri från djurförsök

Djurens Rätt grundades 1882 som en reaktion på de plågsamma djurförsöken och är fortfarande en prioriterad fråga. 

Bli medlem
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: