Djurens Rätt
11 August 2014

Nästan 26 miljoner minkar dödas för sin päls i Europa

The Association for the Protection of Fur-Bearing Animals har i en ny rapport sammanställt hur många djur som dödas i Europa, USA och Kanada. Rapporten innehåller även information om antalet pälsdjurfarmer inom områdena.

I Sverige finns det sedan länge inget folkligt stöd för pälsdjursfarmer. Enligt en färsk opinionsundersökning från i år vill 8 av 10 svenskar förbjuda minkfarmningen, vilket betyder att motståndet har ökat med 9 procentenheter sedan 2013. Teoretiskt är pälsdjursuppfödning lagligt i Sverige, men i praktiken strider det mot § 4 djurskyddslagen, som säger att djur ska kunna utöva sina naturliga beteenden.  Minkar har exempelvis ett starkt behov av att få utlopp för sitt jaktbeteende.

Samtidigt så syns en tydlig trend i Europa där allt fler länder förbjuder pälsdjursfarmning. Här utmärker sig exempelvis Nederländerna, Storbritannien, Bosnien- Hercegovina, Kroatien, Slovenien och Österrike där det beslutats om förbud. För att avveckla minkfarmningen för gott krävs det att politikerna lyssnar på opinionen och tar sitt ansvar gentemot minkarna.

Den fullständiga rapporten finner du här till höger och på kampanjsidan Ditt Val – Mitt liv kan du läsa mer om Djurens Rätts arbete för minkarna. Passa gärna på att skriva mail till dina lokala riksdagskandidater för att få dem att lyfta pälsfrågan inför valet 2014.

Dela: