Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Djurtransporter/Djurtransporter_10
11 April 2024

Nästan alla av EU:s djurtransportfartyg bedöms vara odugliga

Av de 64 djurtransportfartyg som har tillstånd att korsa europeiska vatten, uppfyller endast sex av dem internationella säkerhetsstandarder. Färjor och lastfartyg som har fått sina säkerhetstillstånd återkallade används ofta för att transportera levande djur, vilket innebär att de flesta djurtransportfartyg i EU är flera decennier gamla och mycket osäkra att använda.

Animal Welfare Foundation har, tillsammans med den franska miljöorganisationen Robin Des Bois, publicerat en omfattande rapport och tillhörande film om det verkliga skicket för de fartyg som genomför EU:s djurtransporter. Slutsatsen är att brådskande åtgärder måste vidtas för att stoppa användningen av dem. 

Rapporten visar också att nästan hälften av de djurtransportfartyg som har godkänts i EU hade svart flagg, något som visar att dessa fartyg utgör en hög risk för sjötrafiken, djuren, besättningen och miljön. Av 17 fartyg som pekades ut som mycket farliga för tre år sedan, är 15 av dem fortfarande i drift. 

- Mardrömstransporterna som djur utsätts för har väckt stor uppmärksamhet de senaste åren och den här rapporten visar att läget är allvarligt. Siffrorna talar sitt tydliga språk och blir ytterligare starka argument till varför vi behöver ett förbud mot export av levande djur utanför EU, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Av de 64 fartyg för djurtransporter som för närvarande är godkända för användning i EU var endast fyra fartyg ursprungligen byggda för att transportera djur. Eftersom de flesta fartyg är i så pass dåligt skick är det inte förvånande att det har inträffat en rad katastrofer under sjötransporter av levande djur under de senaste åren, som i fallet med Karim Allah och Elbaik

I december 2023 presenterade EU-kommissionen ett lagstiftningspaket för djurtransporter, vilket vardet enda som presenterades av fyra utlovade lagstiftningspaket inom översynen av EU:s djurskyddslagstiftning. Kommissionens åtgärder på djurtransportområdet var svaga. Visserligen ska åtgärder tas mot fartyg med svart flagg, men ett förbud mot transport av levande djur utanför EU inkluderades inte. Djurens Rätt menar att detta är en bortslarvad möjlighet att gå till botten med ett av EU:s värsta djurskyddsproblem. Läs mer här

- Lagförslaget som ligger på bordet är en skam med tanke på det lidande som djuren utsätts för. Jag uppmanar alla beslutsfattare att se filmen och våga möta djurens blickar, för att sedan agera och säkerställa ett mer ambitiöst lagförslag för att få stopp på de plågsamma och riskabla djurtransporterna, avslutar Camilla Bergvall. 

Stöd oss

Stöd vårt politiska påverkansarbete!

Tillhör du de 83 procent av EU-medborgare som vill ha begränsade transporttider för djurtransporter?

Bli medlem
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: