Djurens Rätt
17 March 2020

Nästan alla kontrollerade minkfarmer hade brister år 2019

År 2019 genomförde länsstyrelserna 14 inspektioner på 12 svenska minkfarmer. Trots att samtliga av dessa kontroller var föranmälda hittades brister på 11 av 12 farmer. Djurens Rätt har även frågat om hur många farmer som finns kvar i de olika länen och svaren tyder på att flera farmer lagt ned de senaste åren. Det verkar inte finnas fler än 54 minkfarmer kvar i landet. Det innebär att 22 % av farmerna inspekterades under förra året.

Bristerna som upptäckts av länsstyrelserna var av olika allvarhetsgrad. Allt ifrån minkar med kraftiga sårskador som inte tagits om hand till bristande skötsel av vattentillgång. Beklämmande nog var en av de farmer som var på väg att certifieras för WelFur, pälsnäringens djuromsorgsmärkning, också en av de farmer med flest brister. 

– Det har tidigare varit svårt att få ut kontrollrapporter utan censurering av bristerna, men i år har länsstyrelserna varit mycket samarbetsvilliga vilket vi är tacksamma för. Allmänheten behöver få veta hur det ser ut på farmerna. Antalet brister under 2019 visar tydligt att det finns systematiska fel i pälsdjursuppfödning som leder till en ökad risk för dålig djurhållning, djuromsorgsprogram eller ej. Det här är inte något som bara sker på enskilda gårdar, säger Anna Harenius, sakkunnig etolog på Djurens Rätt.

I kontrollrapporterna finns det även information om sådant som farmerna gör helt inom lagens ramar. Såsom att enbart ge minkarna tillgång till kedjor eller plaströr som berikning och att hålla dem i små gallerburar. Vissa farmer hade även så många som 21 500 platser för minkar vilket visar på storskaligheten i produktionen och den eventuella svårigheten att se till varje individs bästa.

– De här bristerna får en att undra hur det ser ut på de farmer som inte fått kontroller på flera år. Minkarna behöver politiker som bryr sig om dem. Vi behöver se till att de här 54 farmerna blir de sista, säger Anna Harenius.

Här gjordes inspektionerna 

Länets totala antal farmer inom parentes

  • Blekinge: 9 (ca. 30)
  • Skåne: 2 (4)
  • Västra Götaland: 2 (max. 12)
  • Halland: 1 (1)
  • Jönköping: 0 (max. 4)
  • Östergötland: 0 (1)
  • Kalmar: 0 (1)
  • Kronoberg: 0 (1)

Inspektionerna år för år

2018: Fortsatt många brister på minkfarmerna i Sverige visar inspektioner
2017: Brister på över hälften av farmerna
2016: Endast åtta inspektioner och stora brister
2016: Antalet inspektioner har minskat kraftigt, statistik 2011 - 2016
2015: Brister vid hälften av alla inspektioner

Linn Bleckert

Linn Bleckert

Kampanjansvarig
Dela: