Djurens Rätt
20 July 2015

Nationell polis föreslås för att stoppa tjuvjakt

Ny statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att 38 fall av illegal rovdjursjakt anmäldes under det första halvåret, vilket kan jämföras med 23 anmälningar för samma period under 2014. Till rovdjur räknas bland annat varg och björn, och flera poliser säger att den illegala jakten på just björn har ökat.

– Min uppfattning är absolut att anmälningarna ökar, men vi vet inte om det beror på att anmälningsbenägenheten har ökat eller på att jaktbrotten i sig har ökat, säger Lars Lundman, faunasamordnare vid polisen i Norrbotten.

Jaktbrott upplevs ofta som svåra att utreda av både praktiska och sociala skäl.
Miljöåklagare Christer Jarlås berättar för Östersundsposten att det finns ärenden med tjuvjakt av varg där utredningar under lång tid har blivit liggande trots att misstänkta, som sedan åtalades, fanns. I andra fall, i samma region, har jaktrelaterade brott preskriberats för att polisen inte lyckats delge personer att de har åtalats.

– Vi har fått indikationer på att vissa poliser väljer att titta bort och inte utreda jaktbrott fullt ut. De kanske bor granne eller är med i samma jaktlag som den misstänkte, och polismannen kan vara rädd för repressalier, säger Filippo Bassini, chef för miljöbrottsgruppen i Stockholm.

I en studie från Brå konstateras att många bosatta i glesbygd anser att de problem som uppstår till följd av rovdjurspolitiken inte tas på allvar, vilket i sin tur påverkar utredningarna av brotten negativt. Men polisens arbete mot illegal rovdjursjakt kan komma att förändras.

– Det ligger ett förslag om att grova jaktbrott inte ska utredas ute i regionerna utan att de i stället ska utredas av NOA, Nationella operativa avdelningen, säger Christer Jarlås.

– Jag tror att vi skulle ha större framgång om utredningarna av de här brotten leddes från central nivå eftersom det då sköts av poliser som inte bor i samma trakt som de misstänkta, säger Filippo Bassini.

Djurens Rätt välkomnar förslaget om att förflytta ansvaret för jaktbrotten till en nationell nivå. Mer om jakt i Sverige och vad Djurens Rätt anser går att läsahär.

Anmälda fall av illegal rovdjursjakt
Januari–juni
2015: 38
2014: 23
2013: 41
2012: 36
2011: 29
2010: 38
Källa: Brottsförebyggande rådet

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: