Djurens Rätt
17 July 2018

Naturvårdsverket har beslutat om nya föreskrifter om fångstredskap trots få förbättringar

Djurens Rätt hade synpunkter på nästan varje paragraf i de nya föreskrifterna eftersom många fångstredskap som nu fortsatt kommer att vara godkända inte har utvärderats ur djurskyddssynpunkt på väldigt lång tid eller ens överhuvudtaget. Till exempel kommer det fortfarande vara godkänt att använda slagfällor för duvhökar, stockfällor för mårdar, fotsnaror för rävar och användning av lockdjur i fällor för rovdjur.

Det finns mycket som tyder på att de här fångstredskapen orsakar stort lidande hos de djur som blir fångade eller blir satta som lockdjur, både fysiskt och psykiskt. Trots det anser sig Naturvårdsverket vara nöjda med ändringarna och skriver till och med att ändringarna kommer bidra till minskat onödigt lidande.

Vissa mindre ändringar kommer att minska risken för att djur utsätts för lidande vilket Djurens Rätt såklart ser positivt på, faktumet kvarstår dock att många fortsatt godkända fångstredskap kan skapa extremt mycket onödigt lidande.

Den nya föreskriften träder i kraft 1 augusti 2018.

Läs mer om de nya föreskrifterna och remissvaren

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: