Djurens Rätt
29 June 2018

Naturvårdsverket vill tillåta bågjakt i Sverige

Att djur dör av pilbågsskott beror på blödning orsakad av att pilhuvudena skär av blodkärl - det är i praktiken jämförbart med slakt utan bedövning, något som är olagligt i Sverige. I förslaget till nya föreskrifter går det att läsa att utgångspunkten vid alla jakt är att djuret inte ska utsättas för onödigt lidande. Därför vänder sig Djurens Rätt mot Naturvårdsverkets förslag om att införa bågjakt i Sverige.

– Vi behöver inte fler sätt att skadskjuta vilda djur på. När djur dödas med ett pilbågsskott är det för att pilhuvudet skär av blodkärl. Om hjärtat eller en stor artär träffas direkt är chansen för snabb död stor men om pilen träffar muskler eller olika organ i bålen medför det ett utdraget dödsförlopp, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätt ställer sig mycket kritiska till att konsekvensanalysen i förslaget inte tar upp påverkan på djurskyddet över huvud taget.

– Förslaget saknar helt en analys ur ett djurskyddsperspektiv, något vi också kommer att ta upp i vårt svar på remissen, säger Camilla Björkbom.

I Naturvårdsverkets förslag går det att läsa att ”Jakt med pilbåge har varit efterfrågad jaktform av en begränsad grupp under lång tid. En konsekvens av de föreslagna föreskrifterna blir att viss bågjakt tillåts i Sverige. Konsekvensen av att tillåta bågjakt kan vara att intresset för jaktformen ökar i Sverige, både bland svenska jägare och i form av ökad jaktturism till landet.”

Men nöjesjakt saknar folkligt stöd i Sverige - enligt en undersökning från Sveriges Lantbruksuniversitet anser två tredjedelar av svenskarna att jakt för spänning och avkoppling är grymt mot djuren.

Förslaget är nu ute på remiss och om det går igenom föreslås det träda i kraft 1 januari 2019.

Läs vår, och bevarandefotgrafen Tom Svensson, debattartikel i Metro: Bågjakt är inte "skithäftigt" och bör förbli förbjudet

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: