Djurens Rätt
24 April 2019

Nederlag för djuren när förprövning av djurstallar slopas

Förslaget om slopad förprövning kommer från Centerpartiet tillsammans med Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna och vinner därför majoritet i riksdagen. Djurens Rätt har tidigare skrivit om vad detta beslut riskerar att få för konsekvenser för djuren i den svenska livsmedelsindustrin och anser att beslutet är djupt olyckligt.

Under dagens debatt var åsiktsskillnaderna mellan partierna tydliga. ”Jag tycker det är ynkligt, jag tycker det är skamligt och jag tycker att ni ska skämmas”, sa Magnus Manhammar (S) till oppositionen i sitt inledningsanförande. ”Ni säger att ni vill skydda djuren, ni säger att ni vill att Sverige ska ha världens ledande djurskydd och så föreslår ni det här?” fortsatte Manhammar angående förslaget som nu gått igenom. Manhammar jämförde vidare slopad förprövning med slopade trafikregler där effekterna ännu inte är utredda och därför högst riskabla att genomföra.

Även Elin Segerlind (V) och Elisabeth Falkhaven (MP) motsatte sig beslutet om att förprövning inte längre ska vara obligatorisk. Utan förprövningen är möjligheten begränsad att i förväg avvärja och förebygga lidande som djuren riskerar att utsättas för om djurstallarna blir felkonstruerade, vilket både Segerlind och Falkhaven lyfte under sina anföranden. Samma ståndpunkt delas bland annat av SLU, Jordbruksverket och Sveriges veterinärmedicinska anstalt som vid upprepade tillfällen framhållit att förprövningen utgör en viktig del i att upprätthålla det svenska djurskyddet.

Betty Malmberg (M) och Ulrica Heie (C) lyfte å sin sida behovet av regelförenklingar samt förbättrade möjligheter för svenska bönder att göra sin  verksamhet lönsam. Kristdemokraternas Magnus Oscarsson framhöll under sitt anförande att reglerna för hur djurstallar ska utformas är för detaljerade. Minskad byråkrati, stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet ska istället vara prioriterat.

Om det slopade kravet på förprövning får den effekt som Oscarsson med flera hoppas på återstår att se. Förprövningen som den ser ut idag är gratis för lantbrukarna och att bygga om djurstallar när fel upptäcks först i efterhand kan bli mycket dyrt. Risken är också stor att djuren får betala ett högt pris om efterlevnaden av djurskyddslagen inte längre kan garanteras när nya djurstallar byggs.

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo

Politiskt sakkunnig
Dela: