Djurens Rätt
27 April 2011

Nederlag för minkarna i riksdagen

- Det här är en enorm besvikelse, säger Djurens Rätts ordförande Camilla Björkbom. Redan 2003 slog en statlig utredning fast att uppfödning av minkar i burar bryter mot djurskyddslagen. Sjuttio procent av befolkningen vill ha ett förbud mot minkfarmning, något som redan är verklighet i flera andra länder i Europa. Vad krävs egentligen för att politikerna ska lyssna?

V och MP driver krav på ett förbud mot pälsdjursuppfödning, medan S vill se strängare regler. Enskilda ledamöter från regeringspartierna vill också se ett slut på minkfarmningen.

Dock beslutades att fortsätta arbetet med att förkorta djurtransporterna, både nationellt och inom EU (256 ja-röster mot 57 nej-röster) samt, som väntat, att det ska införas ett förbud mot att kastrera smågrisar utan bedövning (159 ja-röster mot 156 nej-röster). Riksdagen vill också ha ett utökat förbud mot djursex - regeringen ska nu återkomma med ett förslag på hur sexuellt utnyttjande av djur inkluderas i djurskyddslagen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: