Djurens Rätt
18 December 2012

Nederländerna förbjuder minkfarmning trots stor och växande näring

Idag finns ungefär 160 minkfarmer i Nederländerna, och runt sex miljoner minkar dödas varje år. Det gör landet till världens tredje största producent av minkpäls, efter Danmark och Kina.

- Jag tycker att den politiska majoritet som stödjer fortsatt minkfarmning i Sverige borde skämmas extra mycket idag, säger Cecilia Mille, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt. Det är fegt att inte våga gå emot en liten näring som fortsätter att bryta mot lagen och utsätta djur för lidande. I Sverige stödjer 70 % av befolkningen ett förbud mot att föda upp minkar i bur. Min uppmaning idag är att våra politiker ska följa sina kollegor i Nederländernas exempel och lyssna på invånarnas vilja.

Branschen har till 2024 på sig att genomföra förbudet. Den långa övergångsperioden beror på redan beslutade lagkrav på att investera i djurskyddsåtgärder till 2014. Minknäringen kommer inte att få någon ekonomisk kompensation för nedläggningen, annat än för rivningskostnader. Uppfödning av rävar och chinchillor för päls är sedan tidigare förbjudet i Nederländerna, så minkfarmsförbudet innebär att all pälsdjursuppfödning i landet upphör.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: