Djurens Rätt
29 June 2011

Nederländerna förbjuder slakt utan bedövning

Lagen reglerar att djur måste bedövas innan slakt och Marianne Thieme, partiledare för Partij voor de Dieren, menade i debatten att t.ex. slakt utan bedövning av religiösa skäl är en rättighet som upphör när människor eller djurs lidande börjar. Lagen har fått kritik av muslimska och judiska grupper i Nederländerna.

Det finns dock ett undantag i lagen som gör slakt utan bedövning möjlig - och undantaget utgår från att man då måste kunna bevis att den slaktmetoden inte är mer plågsam för djuren än vad slakt med föregående bedövning innebär.

Slakt utan bedövning är tidigare förbjudet i Luxemburg, Norge, Sverige och Schweiz. EU:s regler säger att djur ska bedövas innan slakt, men gör undantag för religiös slakt. Av de 500 miljoner djur som dödas för att bli mat i Nederländerna varje år har fram till nu 1, 2 miljoner dödats utan föregående bedövning.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: