Djurens Rätt
12 September 2017

Nederländerna nästa land att införa kameraövervakning på slakterier

I januari i år skrev vi om hur fruktansvärda bilder och filmer från slakterier skapade en folkstorm i Frankrike – en folkstorm som vad med och drev fram beslutet om att installera kameror på alla slakterier till år 2018.

Och också i England ska det införas kameraövervakning på slakterier. I samband med att England inför striktare djurskyddsregler för lantbruks- och sällskapsdjur blir kameraövervakning obligatoriskt på samtliga slakterier. Tidigare har slakterier i England kunnat ha en frivillig kameraövervakning, men myndigheterna har gjort bedömningen att detta inte har fått önskad effekt och i det nya förslaget till skärpta regler görs därför kameraövervakningen obligatorisk.

Och innan sommaren kom också myndigheterna och slakteribranschen i Nederländerna överens om att införa övervakningskameror på samtliga slakterier i landet. Den ansvariga ministern uttalade sig i media om att han hoppades att slakterierna frivillig skulle införa kameraövervakning men uteslöt inte att göra det till lag om så inte sker.

Trots det positiva i att slakteriernas verksamhet öppnas upp granskning så innebär kamerorna inte att djurplågeriet upphör. Organisationen L214, som var med och drev på förbudet i Frankrike, är kritiska till att endast veterinärmyndigheterna och en anställd kommer att ha tillgång till filmerna – medborgare eller organisationer kommer även fortsättningsvis inte ha någon möjlighet att ta del av vad filmerna visar.

Birgitta Wahlberg, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt, menar att det är viktigt att fokusera på grundproblemet – att djur slaktas för att bli till mat.

– Det finns en stor risk att dessa åtgärder mest blir ett spel för gallerierna. För att göra reell skillnad krävs fler och kraftigare åtgärder, och i grunden att vi slutar se på djur som resurser vi kan använda. Djur utnyttjas systematiskt i livsmedelsindustrin och anledningen till att industrin göms bakom stängda dörrar är att hanteringen av djur i grunden är oetisk.

Källor

Dutch slaughterhouses agree on camera surveillance after Belgian scandal, DutchNews, 22 maj 2017

England inför kameraövervakning på slakterier, Djurens Rätt, 12 augusti 2017

Frankrike inför kameraövervakning på slakterier, Djurens Rätt, 13 januari 2017

 

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: