Djurens Rätt
05 July 2013

Nederländerna som förebild

Nicole Van Gemert leder den nederländska organisationen Bont voor Dieren, en organisation som under lång tid jobbat mot att åstadkomma ett förbud av pälsfarmer i Nederländerna, och som är en av Djurens Rätts systerorganisationer i den internationella koalitionen Fur Free Alliance.

Nederländerna har idag 158 pälsfarmer som varje år dödar 5,5 miljoner minkar för sin päls, siffror som gör landet till det tredje största pälsproducerande landet i världen.

Redan 1985 inledde landets parlament en diskussion om att förbjuda pälsfarmer, och 1988 förbjuds räv- och chinchillafarning (med en tioåring utfasningsperiod). 1999 lade landets jordbruksminister ett förslag till ett förbud på etisk grund, man en ny regering rev upp förslaget år 2002. 2006 presenterade en nygammal regering ett nytt förslag till förbud, som antogs i ett första steg år 2012, och som till slut röstades igenom nu under våren 2013, med en utfasningsperiod till 2024. I den avslutande omröstningen röstade sju partier för ett förbud, och tre mot.

I förbudet finns med 2 miljoner euro årligen fram till 2024 i omkostnader för nedläggningen, skatteunderlättnader för pälsfarmare som vill etablera en annan verksamhet samt att de kan få kompenserande ersättning om de är över 55 år eller kan påvisa att de lidit extra stor ekonomisk skada.

Bont voor Dieren har varit involverade i mycket av detta arbete, både genom ett utåtriktat kampanjarbete, men också genom mängder av kontakter med politiker inom alla partier. Ett av de motargument som de ofta möttes med var den att pälsfarmerna bara kommer flytta utomlands om de förbjuds i Nederländerna. Nicole Van Gemert svar på den fråga är att det inte är farmerna som kommer att flytta utomlands, utan förbudet. Storbritannien, Österrike, Kroatien, Slovenien och just Nederländerna är länder som antagit förbud, Tyskland och Belgien är nära och initiativ är tagna i Lettland, Tjeckien, Irland, Italien och Norge.

Efter Nicole Van Gemerts föredrag redogjorde Camilla Bergvall, ansvarig för Djurens Rätts pälsgrupp, för situationen för minkfarmningen i Sverige innan det var dags för en politik debatt om pälsfarmningen med de inbjudna riksdagspolitikerna Helena Leander (MP), Anna Steele (FP), Linda Wemmert (M) och Jens Holm (V). Helena Leander och Jens Holm representerade båda partier som vill se ett slut för pälsfarmning i Sverige medan de två övriga inte gör de. Anna Steele var dock väldigt kritisk till pälsfarmning, som hon kallade en "vidrig industri", i paneldebatten. Linda Wemmert gav istället ett rakt besked om att partiets väljare tycker att jobbfrågan är den viktigaste, och att minkfarmning är ett sätt att skapa en levande landsbygd. Samtidigt som de vill ha ett högt djurskydd på farmerna och tydliga straff för de som bryter mot djurskyddslagen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: