Djurens Rätt
08 January 2017

Nederländerna vill fasa ut djurförsök till år 2025

Nederländerna vill bli ett föregångsland när det kommer till att ersätta djurförsök och landets jordbruksminister Martijn van Dam presenterade i slutet av förra året landets ambition att fasa ut djurförsök till år 2025, det skriver tidningen Chemical Watch.

Det ambitiösa beslutet bygger på en rapport från landets kommitté med ansvar för att skydda djur i djurförsök,  som en i rapport, som presenterades i december 2016, skriver att djurförsök för kemikalier, ingredienser i mat, bekämpningsmedel och mediciner kan fasas ut till år 2025.

Endast de djurförsök inom preklinisk forskning som krävs enligt nederländsk lag är de som inte skulle kunna fasas ut enligt rapporten.

Källor

NCad opinion Transition to non-animal research, 2016-12-15

Opinion provided by NCad as to how the Netherlands can become a pioneer in non-animal research, 2016-12-15

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: