Djurens Rätt
17 March 2017

Nederländernas mjölkindustri förorenar miljön – 160 000 kor får betala priset

Den nederländska djurorganisationen Dierenbescherming kallar på sin hemsida situationen som nu utspelas i Nederländerna för bisarr. Och de som får betala priset för den bisarra situationen är djuren – 160 000 mjölkkor ska skickas till slakt för att minska mjölkbranschens miljöpåverkan.

Det här är bakgrunden: efter att kvoterna för hur mycket mjölk som får produceras avskaffades i Nederländerna var det flera mjölkproducenter som kraftigt ökade produktionen - och därmed antalet djur - för att öka intäkterna. Från våren 2015 till idag ökade antalet djur med 5 procent - totalt finns det idag omkring 4 miljoner kor och kvigor i Nederländerna, vilket gör landet tills Europas fjärde största mjölkproducent.

Men den expanderande mjölkbranschen resulterade inte bara i en överproduktion av mjölk (vilket sänkte priserna) utan också i en överproduktion av gödsel (läs: kornas bajs) som det inte fanns någonstans att göra av. All denna gödsel bidrog till att utsläppen av fosfor och kväve ökade så mycket att Nederländerna nu överskrider gränsvärdena som är uppsatta EU:s nitratdirektiv – ett regelverk som ska skydda vattenkvaliteten i EU genom att förhindra att nitrater från jordbruket förorenar grund- och ytvattnet.

Så hur löser regeringen i Nederländerna detta? Inte genom att t.ex. argumentera för minskad mjölkkonsumtion, utan genom att offra 160 000 mjölkkor. För att minska utsläppen och den negativa miljöpåverkan från jordbruket ska mjölkbönder i Nederländerna nu få 1 200 euro i bidrag för att skicka en ko till slakt. Totalt ska 160 000 kor skickas till köttkvarnen. Den totala kostnaden för staten beräknas landa på totalt 50 miljoner euro, men det verkliga priset betalar förstås djuren, som så många gånger tidigare.

Källor

Dutch dairy cull plan agreed by EU, Farmers Weekly, 25 februari 2017

Subsidie voor een dode melkkoe, Dierenbescherming, 23 februari 2017

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: