Djurens Rätt
02 June 2013

Nej till motioner om djurskydd

En orsak till att motionerna röstades ner är, enligt de svar som formulerades i miljö- och jordbruksutskottet, att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp i utredningen av den nya djurskyddslagen. I debatten ifrågasattes dock varför utredningen har dragit ut så på tiden, och varför inte delar i förslaget skulle kunna implementeras mer skyndsamt.

Vår sammanställning av motionerna under allmänna motionstiden 2012

Vår sammanfattning av debatten i riksdagen den 30 maj

Se debatten och hur riksdagsledamöterna röstade

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: