Djurens Rätt
30 June 2016

Netto slopar burägg

Att förbättra djurens välbefinnande är mycket viktigt för oss, och som Danmarks största detaljhandelsföretag tar vi ansvar. Vi är redo, och kunderna är redo, säger Jeppe Dahl Jeppesen, färskvaruchef på Dansk Supermarked i ett pressmeddelande.

Beslutet gäller dock inte Sverige. Djurens Rätt har varit i kontakt med Nettos inköpsdirektör i Sverige, Jan Ritcher, som menar att företaget ser över alla typer av djurskyddsfrågor och att buräggen kommer att uteslutas ur sortimentet men att inget datum än är fastställt för utfasningen.

Sedan 2008, då Djurens Rätt inledde sin kampanj mot burägg, har fem kedjor helt plockat bort buräggen ur sitt sortiment. Det är Coop, Hemköp, Willys, Lidl och PrisXtra som tagit ett kliv mot en djurvänligare värld. Livsmedelsföretagen som ännu inte slutat sälja burägg är bland annat ICA och Bergendahls livsmedelskedja City Gross.

Djurens Rätt arbetar med politisk påverkan för att förändra hönornas situation. Vi prioriterar de här fyra frågorna när det gäller hönor i äggindustrin:

  • Hönor ska inte få hållas i bur.
  • Alla hönor ska ha tillgång till utevistelse.
  • Gruppstorlekarna i så kallade frigående system måste minskas.
  • Dödligheten vid transport av hönor måste minska. Vi föreslår en maximal transporttid på 4 timmar och mekanisk ventilation i alla fordon.

Är ”frigående” verkligen bättre?

Som en reaktion på Djurens Rätts framgångsrika kampanj och att efterfrågan på burägg minskat så kraftigt, har företagare med hönor i burar startat en egen organisation, Moderna Ägg. De skriver debattartiklar och bedriver påverkansarbete gentemot politiker och butikskedjor, och även gentemot den större branschorganisationen Svenska Ägg. Det är till stor del på grund av dem som det ibland finns en uppfattning om att frigående kan vara ännu sämre för hönorna än burar.

Djurens Rätt bestrider inte att problemen för hönorna är stora i frigående system, men menar att det är tydligt att burarna är den sämsta hönshållningen av dagens alternativ. Framför allt menar vi att det finns större potential att förbättra de frigående systemen än burarna, bland annat genom mer utevistelse och mindre grupper. Det skulle också minska smittspridningen i de frigående systemen, som troligen är en orsak till att dödligheten sägs vara högre (aktuella svenska siffror på dödligheten i olika system saknas). Förekomsten av parasiter blir större i frigående system eftersom djuren där inte går enbart på gallergolv. Parasiter kan dock hanteras genom andra åtgärder än gallergolv, som vaccinering, rengöring och mindre grupper på större ytor.

Francesca Vilches

Francesca Vilches

Ansvarig för växtbaserad utveckling
Dela: