Djurens Rätt
16 May 2021

No Animal Left Behind - stoppa djurtransporterna!

Vi uppmanar EU-kommissionen att se till att lidande förebyggs och att transporter av levande djur begränsas och ersätts.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: