Djurens Rätt
09 December 2020

Norge inför djurpoliser över hela landet

Den norska regeringen avsätter 12 miljoner kronor för att inrätta djurpoliser i hela landet, och ytterligare 6 miljoner avsätts för att myndigheten Mattillsynet ska kunna utveckla samarbetet med djurpolisen. Satsningen blev verklighet som ett resultat av budgetförhandlingarna mellan regeringspartierna Venstre, Høyre, Kristelig Folkeparti och Fremskrittspartiet, det rapporterar Dyrevernalliansen.

I Sverige inrättades en djurskyddspolis i Stockholm 2011 med uppgift att arbeta mot djurplågeri och djurskyddsbrott. Även i Norrbotten och på Gotland har satsningar med djurpoliser gjorts.

I juni 2018 tog landets länsstyrelser över mycket av djurskyddspolisens arbetsuppgifter. Från samma tidpunkt har djurskyddspolisen i Stockholm ett nationellt ansvar för ärenden som Polismyndigheten fattar beslut om gällande tillsyn över hundar och katter.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: