Djurens Rätt
20 May 2015

Norges pälsindustri förlorar sina statliga subventioner

Norges bondelag, den största intresseorganisationen för lantbrukare i Norge, har accepterat den norska regeringens bud i de förhandlingar om jordbrukspolitiken som har pågått. Som ett resultat av förhandlingarna kommer nu den norska befolkningen inte längre att bidra ekonomiskt till foder till landets pälsfarmer genom sina skattemedel skriver organisationen Dyrevernalliansen.

Under 2014 delades totalt mer än 40 miljoner norska kronor ut från staten i bidrag till totalt 262 pälsfarmer, varav subventionerna för foder utgör den största delen, drygt 18 miljoner norska kronor.

– Pälsdjursnäringen säger själv att det är den mest lönsamma näringen inom det norska lantbruket, men kräver ändå miljoner i subventioner från staten. Det är självklart att detta ä orimligt. Normännen skattepengar bör gå till något samhällsnyttigt, och det är inte pälsfarmingen, säger Live Kleveland från organisationen Dyrevernalliansen.

Drivande i att förslaget gick igenom har varit Norges lantbruks- och livsmedelsminister Sylvi Listhaug. Även flera andra partier i den norska riksdagen har varit med och drivit på för att subventionerna ska upphöra. Vilken effekt och påverkan på den norska pälsindustrin i stort som detta beslut kommer att få återstår dock att se.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: