Djurens Rätt
13 January 2021

Nu behövs kameraövervakning på slakterier

TV4 Nyheterna visade den 12 januari skakande bilder på djurplågeri vid ett KRAV-certifierat slakteri i Skåne. Bilderna, som ursprungligen kommer från organisationen Djurrättsalliansen, visar hur djuren slås med kedjor, sparkas i huvudet och slaktas när de fortfarande är vid medvetande.

Bilderna har aktualiserat behovet av, och diskussionen kring, kameraövervakning på svenska slakterier. Djurens Rätt anser att det finns flera argument för att en övervakning över verksamheten på slakterier är angelägen.

  • Det skickar en signal om att djurskydd vid slakt är av hög prioritet.
  • Slakterier är inte vilken verksamhet som helst. Det är en verksamhet som är förenad med stora risker för omfattande lidande. Därför är det viktigt att kontrollen av djurskyddslagstiftningen fungerar även för djuren som befinner sig på slakterierna. 
  • Det kan underlätta djurskyddskontroller om veterinärer och länsstyrelsernas djurskyddshandläggare kan få tillgång till ett filmade materialet som en dokumentation av händelser och incidenter.
  • Kameror kan placeras där det kan vara svårare med annan inspektion, som inne i system för gasbedövning till exempel eller i andra trånga utrymmen där det är svårt att komma åt att se.
  • Kameraövervakning kan förebygga att djur behandlas dåligt i samband med slakt genom vetskapen om att kameran finns där. Den kan också bidra till förbättringar av rutiner på slakterierna, till exempel i samband med avlastning, uppstallning, drivning, fixering, bedövning och avblodning, genom att inspelningarna gör det möjligt att gå tillbaka, se och utvärdera.

Det är dock viktigt att en kameraövervakningen inte ersätter officiella veterinärer och  länsstyrelsernas djurskyddsinspektörer på plats på slakterierna.

Sveriges Veterinärförbund har i ett uttalande ställt sig bakom kravet på en kameraövervakning av slakterier och skriver: "Sådana kameror kan underlätta myndigheternas övervakning av hur djuren hanteras både i realtid och i efterhand. SVF anser att ansvariga myndigheter, i detta fall Jordbruksverket, bör införa ett sådant krav på övervakningskameror även i Sverige."

Länder som har infört kameraövervakning på slakterier är bland annat England och Skottland.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: