Djurens Rätt
12 October 2016

Nu får det vara nog - dags för en ny djurskyddslag!

Seminariet i riksdagen arrangerades av riksdagspolitikerna Jens Holm (V) och Sofia Arkelsten (M), riksdagens djurskyddsforum och organisationerna Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige och World Animal Protection. Bland åhörarna riksdagsledamöter samt flera företrädare från olika branschorganisationer och djurorganisationer.

Jens Holm inledde seminariet med att säga det många tycker och tänker: nu får det vara nog, en ny djurskyddslag behövs nu! Men något besked om när den förväntas komma finns fortfarande inte, under 2017 är det fortsatt senaste beskedet.

Professor emeritus Bo Algers hölls seminariet huvudpresentationen och redogjorde för hur viktigt det är för djur att få utlopp för sina naturliga beteenden, ett behov som finns hos alla djur, också domesticerade djur som grisar, liksom hos t.ex. minkar. Att förhindra djur från att få utföra sina naturliga beteenden kan leda till bl.a. stereotypier.

Därefter redogjorde Roger Petersson, idag generalsekreterare på World Animal Protection och tidigare en av experterna som ingick i den djurskyddslagsutredning som ligger till grund för den kommande nya djurskyddslagen, om utredningens arbete. Bethania Malmberg från Djurens Rätt och Åsa Hagelstedt från Djurskyddet Sverige redogjorde för vad resp. organisationer tycker är viktigast att åtgärda när det kommer till en ny djurskyddslag - Bethania Malmberg tog upp vikten av ett förbud mot vilda djur på cirkus och mot pälsfarmning, medan Åsa Hagelstedt tryckte på behovet åt att göra något åt problematiken med alla hemlösa katter i Sverige. Hon berättade om rykten som säger att åtgärder rörande hemlösa katter inte kommer finnas med i den nya djurskyddslagen och uppmanade politikerna på plats att se till att så inte blir fallet.

På den avslutande frågestunden tog bl.a. Bethania Malmberg upp vikten av att djurskyddslagen måste utgå från djurens perspektiv. Andra aspekter, så som det svenska lantbrukets konkurrenskraft, vilket kom upp som en publikfråga, kan vara en aspekt i andra sammanhang men i djurskyddslagen måste det vara djuren som står i fokus.

Sofia Arkelsten avslutade seminariet med att konstatera att det finns en bred enighet, vilket inte är så vanligt när det kommer till andra frågor i politiken, om behovet av att få en ny djurskyddslag på plats. Det saknas just nu en politisk styrning som gör att vi inte har lagen på plats avslutade hon med att säga.

Fler bilder från seminariet går att se här

Bethania Malmberg

Bethania Malmberg

Politisk samordnare
Dela: