Djurens Rätt
10 January 2021

Nu kan obligatorisk märkning och registrering av katter bli verklighet

En lag om en obligatorisk märkning och registrering av katter, utifrån den modell som redan finns för hundar, bereds just nu i Regeringskansliet. Och läggs förslaget fram i riksdagen talar allt för att det kommer gå igenom - enligt en rundringning av SR Nyheter är en majoritet av riksdagspartierna nu för förslaget.

–För att kunna komma närmare en lösning på det allvarliga djurskyddsproblemet med hemlösa katter är det absolut nödvändigt att det införs krav på märkning och registrering, säger Sebastian Wiklund, ansvarig för politiskt arbete på Djurens Rätt..

2018 överlämnade Djurens Rätt 40 867 namnunderskrifter för de hemlösa katterna och sedan dess har flera positiva steg tagits  - som att nya skärpta regler för katter började gälla den 15 juni 2020. I de nya reglerna ställs bland annat tuffare krav på att katter inte förökar sig oplanerat, katter som rör sig fritt utomhus ska vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.

Men något som Djurens Rätt saknat och efterfrågat under lång tid är en obligatorisk ID-märkning och registrering av katter.

Redan för 10 år sedan föreslog utredningen om en ny djurskyddslag att detta skulle införas enligt exempel från hundregistret, men det ingick inte i den nya djurskyddslag som träde i kraft 2019. Det fanns inte heller med när Jordbruksverket under fjolåret tog fram sitt förslag på nya djurskyddsregler om hållning och skötsel av katter.

Men sedan dess har frågan utretts av regeringen och nu bereds förslaget i Regeringskansliet.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: