Djurens Rätt
26 January 2018

Nu ska djur i Italien få hjälp vid katastrofer

När en katastrof inträffar handlar myndigheternas räddningsinsatser ofta om att bistå människor i nöd, och sedan är det upp till ideella krafter och organisationer att hjälpa de djur som också drabbats. Men så är det inte längre - i alla fall inte i Italien.

I en ny lag slås det fast att vid kriser och katastrofer som jordbävningar, översvämningar eller exceptionella snöoväder så ska myndigheterna och deras räddningsinsatser också ta hänsyn till och bistå de djur som har drabbats.

Den italienska djurrättsorganisationen LAV skriver på sin webbsida att de kommer fortsätta bistå med räddningsinsatser när det behövs, men gläds åt beslutet - som finns att ta del av i myndighetsorganet Gazetta Ufficiale - och att myndigheterna nu har fått ett uttalat ansvar att ta hand om alla, också djuren, som drabbas av en katastrof.

Djur är viktiga för människors välbefinnande, skriver organisationen LAV vidare på sin webbsida, och att också de tas om hand och får hjälp när en katastrof inträffar kan hjälpa samhällen och familjer att återhämta sig 

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: