Djurens Rätt
09 April 2021

Nu ska Youtube stoppa fejkade djurräddningsfilmer

Enligt Youtube finns det en oroväckande utveckling där allt fler filmer där människor ser ut att rädda djur i stället är filmer där människor medvetet utsätter djur för fara för att kunna filma hur de "räddas". Filmerna får stor spridning på sociala medier och kan generera stora annonsintäkter till de som lägger ut dem. Som exempel på filmer nämns sådana där djur, ofta katter, begravs levande för att sedan grävas upp.

Enligt amerikanska organisationer finns det på Youtube mer än 2 000 filmer som de bedömer vara sådana där djur medvetet utsätts för lidande eller fara snarare än att räddas.

Youtube har nu gått ut med att de kommer att skärpa regelverket för dessa filmer för att komma till rätta med problemet, men har ännu inte gått ut med detaljer om hur de nya reglerna ska implanteras i praktiken.

Enligt Youtube ska de även skärpa reglerna för att få bort filmer som visas hur djur äts upp levande, något som videotjänsten också bedömer öka i omfattning.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: