Djurens Rätt
03 July 2016

Nu vill 3 av 4 svenskar förbjuda vilda djur på cirkus

Redan under våren 2015, när Djurens Rätt och sajten Newsner inledde kampanjen #IntePåCirkus var en majoritet av svenskarna, 68 procent, mot att hålla vilda djur som elefanter och sjölejon på cirkus. Ett år senare har opinionen ökat med åtta procentenheter. Nu anser hela 76 procent, eller tre av fyra svenskar, att vilda djur på cirkus inte bör vara tillåtet. Endast 14 procent tycker att vilda djur på cirkus ska vara tillåtet. (Djurens Rätt/Novus 2016)

- Opinionen talar sitt tydliga språk och visar att vår attityd mot att visa upp djur som underhållning har förändrats. Det är hög tid för politikerna att följa efter och förbjuda vilda djur på cirkus i den nya djurskyddslag som ska presenteras till hösten, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Motståndet mot att hålla vilda djur på cirkus är starkt bland samtliga riksdagspartiers väljare. I de båda politiska blocken har också motståndet växt under det gångna året. För de rödgröna väljarna har opinionen mot vilda djur på cirkus stärkts med fem procentenheter från 74 till 79 procent och hos alliansens väljare med hela nio procentenheter från 64 till 73 procent.

Störst motstånd finns hos Vänsterpartiets väljare (91 procent) och lägst hos Kristdemokraternas väljare (57 procent). Motståndet är starkt i alla åldersgrupper men något större hos kvinnor där 84 procent vill förbjuda vilda djur på cirkus jämfört med 68 procent av männen.

- Flera faktorer gör cirkusmiljön olämplig för djur och särskilt för vilda djur. Resandet och de ständiga transporterna orsakar stress hos djuren och de konster som djuren förmås att göra är ofta onaturliga för dem. Sveriges Veterinärförbund har sedan länge också slagit fast att elefanters och sjölejons naturliga behov inte tillfredsställs på cirkus, säger Camilla Björkbom.

I februari i år lämnade Djurens Rätt över 155 000 namn till regeringen för att förbjuda vilda djur på cirkus. Namninsamlingen är den största i Djurens Rätts 134-åriga historia. Idag den 4 juli anordnade också Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige ett seminarium om den nya djurskyddslagen och vilda djur på cirkus. Om en lagändring kommer att föreslås i den nya djurskyddslagen återstår att se.

Opinionen och partisympati

76 % Moderaterna
76 % Liberalerna
68 % Centerpartiet
57 % Kristdemokraterna
75 % Socialdemokraterna
91 % Vänsterpartiet
80 % Miljöpartiet
75 % Sverigedemokraterna

Råmaterialet från opinionsundersökningen hittar du här. Samtliga Djurens Rätts opinionsundersökningar hittar du här.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: