Djurens Rätt
23 January 2013

Ny brottskod för djurplågeri

Brottsförebyggande rådet införde i december 38 nya brottskoder, bland annat en för djurplågeri.

Brå är förvaltare av brottskoder i Sverige, och genomför varje år en revidering av brottskoderna i samråd med Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket.

Brottskoder ger information om vilken typ av brott som har begåtts, och utgör underlag till statistiken över anmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer.

Av de 38 nya brottskoder som infördes i december 2012 så var en dem brottskod 1609, Djurplågeri. Tidigare kodades djurplågeri med brottskod 1606 (Övriga brott).

Straffskalan för djurplågeri går från böter upp till två års fängelse, och regleras i 16 kap 13 § Brottsbalken.

Syftet med den nya brottskodningen för djurplågeri är att kvaliteten på informationen ska kunna förbättras, och att den officiella statistiken ska bli trovärdigare.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: