Djurens Rätt
07 February 2020

Ny djurskyddslag i Danmark förbjuder vilda djur på cirkus

Organisationer Dyrenes Beskyttelse kallar den nya lagen – som också byter namn, från djurskyddslag (dyreværnslov) till djurvälfärdslag (dyrevelfærdslov) - för en milstolpe för djuren. Lagen antogs i det danska parlamentet under torsdagen och ersätter den 100 år gamla tidigare djurskyddslagen.

Den nya djurskyddslagen är en ramlag och det blir upp till livsmedelsminister Mogens Jensen att leda arbetet med att fastställa många av de specifika reglerna.

- Det är först nu som det verklige arbetet börjar, men det lovar väl inför framtiden att politikerna har fattat beslut om en väldigt ambitions ramlag som ålägger den ansvariga ministern att formulera regler som tillgodoser djuren behov och beteenden, säger Britta Riis ordförande för Dyrenes Beskyttelse.

Förutom att vara en ramlag innehåller den nya lagen också ett par konkreta punkter, som att djur erkänns som kännande varelser,  att vilda djur förbjuds på cirkus och att hästar inte får hållas ensamma utan vara minst två. Den nya lagen öppnar också upp för nya regler gällande hemlösa katter.

Danmarks nya djurvälfärdslag träder i kraft den 1 januari 2021.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: