Djurens Rätt
09 August 2016

Ny ekodukt för djuren byggs över E6:an

Den nya ekodukten ska byggas över E6:an vid Sandsjöbacka. Det är första gången en så kraftig barriär öppnas upp i efterhand för djuren,skriver NyTeknik idag.

Ekodukten byggs i form av en 64 meter lång och 32 meter bred betongbro. På sidorna förses den med en drygt två meter hög träskärm som tar bort ljus- och ljudstörningar för djuren.

Arbetet börjar i nästa vecka och ska vara klart i juni 2018. När bron väl är byggd ska Trafikverket undersöka hur djuren utnyttjar den och hur omgivningarna påverkas.

– Djuren får möjlighet att röra sig i landskapet igen på ett naturligt sätt. Till exempel älgar och rådjur, men också vildsvin, dovhjortar och mindre djur, berättar Mats Lindqvist, miljöspecialist på Trafikverket.

Rödlistade arter som till exempel sandödla och hasselmus har hittats intill bron. Miljön på konstruktionen ska alltså även kunna fungera som livsmiljö för dessa arter.

Det finns redan idag ett tiotal ekodukter eller faunapassager som de också kallas i på svenska vägar, bland annat en på E6 2 km norr om Uddevalla, en längre söderut på E6 vid Burlövs egnahem och en över E4 norr om Örkelljunga, en över E4 i Solna norr om E18. Men fenomenet är vanligare i en rad andra länder.

 – Vissa länder som har byggt ut sin infrastruktur på senare tid har varit mer på hugget än vi, till exempel Polen, Tyskland och Schweiz. Även i Norge och Holland finns en hel del ekodukter, säger Mats Lindqvist.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: