Djurens Rätt
22 September 2014

Ny EU-kommission innebär nya utmaningar

Beslutet att utse Phil Hogan (Irland) till jordbrukskommissionär är särskilt oroande, eftersom han är känd för att stå mycket nära jordbrukssektorn och vara starkt påverkad av den.

Sammanslagningen av miljö, havs- och fiskefrågor under ledning av Karmenu Vella (Malta) är också en överraskning och innehållet i hans uppdrag saknar i princip djurskyddsperspektivet på frågorna.

Därtill riskerar beslutet att placera konsumentskyddsfrågor utanför generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor och istället inkludera dem i ansvarsområdet rättvisa, konsumenter och jämställdhet att destabilisera det arbete som har gjorts i djurskyddsfrågor under de senaste fem åren.

Slutligen bedömer Eurogroup for Animals att den nya strukturen med en förste vice ordförande som kan lägga in veto mot lagstiftningsförslag kommer att göra djurskyddsarbetet ännu svårare. Detta på grund av att de vice ordförandena i kommissionen alla har fått i uppdrag att arbeta i team, och djurskydd faller utanför det primära målet för alla deras arbetsområden.

Dela: