Djurens Rätt
11 December 2018

Ny EU-rapport förutspår en minskad köttkonsumtion

Förbrukningen av kött i världen tros öka till 35,7 kg per person och år, samtidigt som dagens förbrukning av kött inom EU är uppe på nivåer av 69,3 kg per person och år. Svenskar ligger ännu högre på genomsnittligt 85,5 kg per person och år (2017)(1). Men det har börjat hända saker i den svenska köttkonsumtionen då den äntligen minskar rejält och kommissionen förutspår en framtida minskad köttkonsumtion även inom EU.

Enligt rapporten kommer efterfrågan på alla typer av kött minska inom EU trots att efterfrågan ökar på världsnivå. Ökade exporter från EU gör att rapporten trots det ser en ökad produktion av kycklingkött som rimligt i medlemsstaterna. Genom en jämförelse med 2017 års rapport verkar ändå den troliga framtida kycklingproduktionsökningen ha minskat, från 5 % till 4 % mellan 2018 och 2030. 

Proteinskiftet                                                        

Kommissionen förutspår ett proteinskifte inom hela EU fram till 2030 där fler äter mycket vegetariskt eller blir veganer samtidigt som de konsumenter som äter kött ställer högre krav på djurvälfärd och kvalitet (exempelvis krav på ekologiskt kött). De ser också att konsumenter troligen kommer äta mindre färskt kött och istället välja mer färdiga måltider där köttet redan är processat. Allt det här leder till en minskning i köttkonsumtionen.

Troligen kommer minskningen vara större i länder som Sverige där proteinskiftet redan har startat och köttkonsumtionen redan är så pass mycket högre än genomsnittet i EU. Ungefär 700 gram kött mindre tror de EU-medborgarna kommer äta per år 2030 jämfört med 2018.

Det kött som kommer minska rejält är framförallt rött kött från kor och grisar. Konsumtionen av kyckling tros öka till 24,8 kg per person och år i EU, vilket är mer än vad svenskar konsumerat per år fram till att det började minska 2017(1). Detta tyder på att de kanske har överskattat hur mycket kyckling EU-medborgarna kommer att börja äta eller att Sverige är mer medvetna och väljer bort fler kycklingar från tallriken.

Mer växtbaserade mejeriprodukter i EU

Konsumtionen av mejeriprodukter gjorda på komjölk antas minska under perioden på grund av ökad medvetenhet, främst gällande miljö och hälsa. Under 2018 minskade intaget av flytande komjölk med hela 6 kg per person och år i hela EU.

Rapporten nämner också att de växtbaserade mejeriprodukterna förväntas fortsätta öka i produktion eftersom många konsumenter byter ut komjölken mot det.

Istället förväntas mer komjölk kunna exporteras dit konsumtionen ökar i form av processade produkter såsom mjölkpulver och ost. Detta gör att kommissionen tror att produktionen ändå kan öka inom EU.

Djurens Rätt fortsätter påverka

För att kycklinguppfödningen inte ska öka som kommissionen förutspår krävs det extra mycket informationsarbete från aktörer som Djurens Rätt och andra som lyfter fram kycklingarnas perspektiv, inte minst inom  Eurogroup for Animals och Open Wing Alliance. Kycklingar är idag det landlevande djur som dödas i flest antal samtidigt som varje individ "ger" förhållandevis lite kött efter dess död.

Det behöver dessutom bli en ännu större minskning i animaliekonsumtionen än vad rapporten kommer fram till. Djurens Rätt anser att åtminstone all animaliekonsumtion måste halveras fram till 2030. Både för djurens och miljöns skull.

Läs den nya rapporten och äldre framtidsrapporter här(2).

Källor:

1. Jordbruksverket (2018) Konsumtion och förbrukning av kött. Sidan besökt 2018-12-10.

2. EC (2018) EU agricultural outlook for markets and income, 2018-2030. European Commission, DG Agriculture and Rural Development, Brussels.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: