Djurens Rätt
13 November 2020

Ny EU-rapport om allvaret kring smittan på minkfarmer

För att undersöka faran med att minkar kan sprida covid-19 har Europeiska smittskyddsmyndigheten publicerat en riskvärderingsrapport. Slutsatserna är tydliga medlemsstater måste ta smittan hos minkar på allvar och införa strikta åtgärder. Särskilt är riskerna stora i närheten av platser där många minkar finns på liten yta, som i Blekinge, då det kan öka virusmängden i området dramatiskt. 

Fortsatt spridning bland minkar kan riskera ytterligare mutationer av viruset än som redan upptäckts. Det riskerar bland annat att vaccin blir mindre verksamma eller att viruset blir mer smittsamt. 

Myndigheten ger förslag på en rad åtgärder som medlemsstater med minkfarmer bör göra.

  1. Människor i närheten till minkfarmer bör testas i större utsträckning än övrig befolkning, och virusstammarna bör analyseras för mutationer.
  2. Människor ska hållas borta från minkfarmer om de inte absolut måste befinna sig där.
  3. Minkarna måste testas regelbundet så länge smittan finns i samhället. Minkar på smittade farmer bör avlivas och pälsarna förstöras. 
  4. Samarbete mellan myndigheter som arbetar med djurhälsa och folkhälsa behövs, samt ökad information till samhället om riskerna.

"Culling of mink and destruction of raw pelts from infected farms should be considered in accordance with appropriate biosecurity measures."

Myndigheten fastslår även att riskerna är större just på minkfarmer eftersom minkarna är mottagliga för viruset och hålls på ett sätt som gör att de lätt smittar varandra – en typ av industriell djurhållning. Vilda minkar anses inte utgöra en fara för vidare smittspridning eftersom de är ensamlevande och undviker människor.

Pälsarna som nu produceras av dödade minkar i Sverige har en låg risk att sprida vidare smitta eftersom de behandlas med kemiska medel. Men de som arbetar med pälsarna har en risk att bli smittade då det kan finnas avförings- eller salivpartiklar från minkarna i pälsen.

I Sverige är nu 13 farmer av 37 smittade. Beskedet från Jordbruksverket innan nämnda riskvärderingsrapport publicerades var att avelsdjuren ska få leva kvar medan valparna som föddes i våras avlivas och pälsas. Myndigheterna i Sverige har genom rapporten fått argument för att agera mer kraftfullt för att stoppa smittspridningen. 

Följ utvecklingen om coronavirus på minkfarmer här.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: