Djurens Rätt
13 September 2016

Ny forskning med ”hjärna på chip” ersätter djurförsök

Forskningen går ut på att ”mata” ett chip med mänskliga celler som ska bete sig så likt hjärnan som möjligt och som också står i kontakt med en blodkärlsdel. Det kallas hjärna på chip och kan användas för att studera läkemedel och gifter och förstå hur de når hjärnan och vilken effekt de kan ha på nervceller.

– Själva chipet är lika stort som en USB-sticka med små kanaler i. Det är gjort av ett gummiliknande material och därinne så bygger vi in cellerna i olika typer av miljöer.

Metoden kan bland annat användas vid forskning om hjärntumörer, Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Inom den biomedicinska forskningen är det problematiskt att forska direkt på människor. Därför använder forskarna sig oftast av modellsystem, till exempel djurförsök. En annan mer etisk metod är att som i det här fallet, odla mänskliga celler i laboratorium. 

– Utvecklingen inom forskningen går mot att hela tiden ta fram bättre modeller av människor. Vi tar steg för steg. Nu har vi tagit fram de här modellerna där vi kan förutsäga hur det fungerar i en verklig människa. Och då kan djurförsöken minska avsevärt, säger Anna Herland.

Källa: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/hjarna-pa-chip-ersatter-djurforsok

Djurens Rätt arbetar för ett avskaffande av alla djurförsök som inte ligger i djurindividens intresse och för att mer resurser ska satsas på alternativa metoder. Sätt ner tassen mot djurförsök på www.protasslistan.se

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: