Djurens Rätt
12 April 2016

Ny kampanj mot långa djurtransporter

#StopTheTrucks Varje år transporteras ungefär 1,4 miljarder djur i Europa. Avstånden är långa och förhållandena ofta fruktansvärda. EU-lagstiftningen för djurtransporter har fått hård kritik från djurskyddsorganisationer och allmänhet. Idag finns t.ex. ingen övre maxgräns för hur länge transporterna får pågå, och ett alltför stort tolkningsutrymme för en effektiv efterlevnad av reglerna. Djurens Rätt anser att transporttiden måste begränsas till max åtta timmar för däggdjur och fyra timmar för fjäderfän.

Även i Sverige orsakas allvarliga djurskyddsproblem av transporterna. Varje år dör omkring 200 000 djur, de flesta kycklingar och hönor, i samband med transporter till slakt i Sverige. Djurens Rätt vill se skärpta nationella regler med en maximal transporttid på fyra timmar för kycklingar och hönor på väg till slakt. Det, i kombination med mekaniskt ventilerade fordon, skulle kunna minska dödligheten avsevärt.

Förra året exporterades dagligen över 15 000 fåglar från Sverige för att antingen födas upp eller slaktas i ett annat land. De senaste fem åren har drygt 70 000 grisar och nötdjur exporterats till andra länder. Så fort Sveriges gränser har passerats gäller inte längre den nationella tidsgränsen på max åtta timmar, utan djuren kan transporteras betydligt längre.

– Vi uppmanar regeringen att driva på ytterligare för att nya internationella regler ska bli verklighet. Samt att ta krafttag för att minska den höga dödligheten i samband med djurtransporter på de svenska vägarna. Därtill behövs en branschöverenskommelse för att stoppa exporten av levande djur till andra länder, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Kampanjen är en del av en EU-omfattande kampanj som drivs av 22 djurrätts- och djurskyddsorganisationer i Europa, och samordnas av Eurogroup for Animals.

Dela: