Djurens Rätt
22 February 2016

Ny kritik av Svenska Jägareförbundets dubbla stolar

Svenska Jägareförbundet är Sveriges största intresseorganisation, som aktivt bedriver lobbyarbete i jaktfrågor, men som även har ett allmänt statligt uppdrag från regeringen om att tillhandahålla myndigheter och allmänhet objektiv information om viltfrågor och jakt. Förbundet får varje år cirka 50 miljoner kronor av staten för att utföra vissa uppgifter inom det som kallas viltvård. Det som nu återigen ifrågasätts är om en intresseorganisation både driva sina egna frågor och samtidigt stå för objektiv information.

En som lyfter problematiken med de dubbla rollerna är Andreas Duit, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

– Det finns en ganska stor risk att intressen som inte omhuldas av jägareförbundet inte kommer till tals i lika hög utsträckning, säger Andreas Duit till Ekot i Sveriges Radio.

Flera statliga utredningar har genom åren påpekat att förbundets särställning är problematisk och ifrågasatt om en intresseorganisation kan stå för objektiv information.

Stina Bergström som är riksdagsledamot för Miljöpartiet ifrågasätter just delen om objektiv information.

- Jägareförbundet är jätteduktiga när det gäller att bedriva skyddsjakt och göra eftersök och så, och det är ju jägare som måste göra det. Men däremot de här delarna som handlar om information till allmänheten där tycker jag att det känns konstigt att det är EN organisation som ska göra det, och en organisation som har en syn på saken, så att säga, menar Stina Bergström.

Kaliber listar de statliga utredningar som genom åren pekat på att Jägareförbundets dubbla roller är problematiska.

1997– Det är inte lämpligt att EN organisation har ett sådant här uppdrag. Det borde fördelas på flera organisationer och myndigheter, står det i en utredning.

2003;– Jägareförbundets dubbla roller kan skapa trovärdighetskonflikter när det gäller objektiv och allsidig information, skriver en utredare, och föreslår ett nedbantat Allmänt uppdrag.

2004– En ny utredare kommer fram till att Jägareförbundets dubbla roller INTE är något problem, förutom vad det gäller rovdjur – där bör de inte ha något informationsuppdrag, anser utredaren.

2007– Allmänna uppdraget tillsammans med att förbundet företräder ett särintresse innebär att de har en särställning i jämförelse med andra intresseorganisationer, står det i en utredning.

Senast 2014 pekade också en intern utredning inom regeringskansliet på att uppdraget, som är värt 50 miljoner kronor, borde upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. När det blivit dags för politiker att fatta beslut har det hittills alltid slutat med att Svenska Jägareförbundet får behålla sitt uppdrag som de nu haft sedan 30-talet.

– Men jag tror att det handlar om att man är duktig på att lobba på politiker, och kanske också att det är många politiker som är jägare, säger Stina Bergström, Miljöpartiet.

Riksdagens jakt- och fiskeklubb har cirka 70 medlemmar som är riksdagsmän eller tjänstemän i riksdagen och varje år åker mellan 10 och 15 av dem på älgjakt tillsammans med Svenska Jägareförbundet, och det är också många som väljer att ta jägarexamen, som är ett erbjudande som vänder sig till alla i riksdagen, inte bara medlemmar.

Ansvarig minister Sven-Erik Bucht avser inte sätta in några direkta åtgärder för att uppdraget ska upphandlas framöver utan säger att frågan ska utredas på nytt och att det är för tidigt att säga om uppdraget ska innefattas av lagen om offentlig upphandling eller ej.

Här kan du lyssna på hela programmet från Kaliber:http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/682752?programid=1316.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: