Djurens Rätt
27 June 2016

Ny lagstiftning i USA räddar 100 000-tals djur från djurförsök

Djurrätts- och djurskyddsorganisationer i USA gläds åt den nya kemikalielagstiftning, Toxic Substances Control Act, som förra onsdagen skrevs under av president Barack Obama. Den nya lagstiftningen är en uppdatering av en tidigare lag, och i den nya lagen finns formuleringar om att djurförsök för kemikalier ska undvikas och att den ansvariga myndigheten, Environmental Protection Agency, ska ta fram en databas för att främja utvecklingen av djurfria försöksmetoder.

Detta är första gången som den amerikanska kongressen i en lagstiftning anger att djurförsök ska minimeras och att djurfria metoder är det önskade huvudalternativet. Wayne Pacelle från organisationen Humane Society of the United States skriver i en kommentar att beslutet kommer att accelerera processen bort från djurförsök i USA och Crystal Schaeffer från American Anti-Vivisection Society menar att den nya lagen kommer att rädda hundratusentals djur från lidande, liksom vara en del i en utveckling mot alternativ till djurförsök för kemikalier.

I EU används runt 13 miljoner djur i tester av kemikalier varje år och EU:S kemikalielagstiftning REACH kräver under vissa förutsättningar djurtester för att testa kemikaliers giftighet. Ett av huvudmålen inom REACH är att främja alternativa metoder till djurförsök och i EU-direktiv 2010/63 står det att kommissionen och medlemsstaterna ska bidra till utveckling och utvärdering av alternativa metoder. Men detta märks inte alltid av i praktiken. Så få som 10 av 28 medlemsländerna i EU rapporterade under 2015 om att faktiska investeringar görs för att utveckla alternativa metoder.

 European Coalition to End Animal Experiments, där Djurens Rätt är den svenska medlemsorganisationen, har sedan REACH inleddes år 2009 arbetat med att kommentera och ifrågasätta djurförsöken som ingår. En viktig del är att sätta press på EU-kommissionen att skynda på arbetet med att anta metoder som använder färre (eller helst inga) djur.  Just nu ställer vi krav på att de ska påskynda godkännandet av ersättningsmetoder för hud- och ögonirritations- och allergitester som inte använder levande djur.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: