Djurens Rätt
14 December 2011

Ny metod testa allergiframkallande ämnen utan djurförsök

I EU är det numera förbjudet att testa kosmetiska produkter samt deras ingredienser på djur. Det är dock inte helt enkelt att ersätta djurtester fullt ut. Hittills kan provrörstesterna bara ge besked om ett ämne är allergiframkallande eller inte – men inte i vilken omfattning det orsakar allergier.

– I vårt test exponeras odlade hudceller för ämnen i 24 timmar innan cellerna fotograferas och andelen blebbande celler räknas. Ju större andel blebbande celler, desto starkare är kontaktallergenet. Vårt nya test har alltså förutsättningar att ge ett graderat svar; det kan helt enkelt visa om ett allergiframkallande ämne är extremt, starkt, moderat eller svagt, säger Sofia Andersson på Institutionen för kemi vid Göteborgs universitet.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: