Djurens Rätt
03 June 2015

Ny opinionsundersökning - nej till vilda djur på cirkus

Vilda djur hör inte hemma på cirkus enligt svenska folket. På frågan ”Tycker du att det ska vara tillåtet att hålla vilda djur som exempelvis elefanter och sjölejon på cirkus?” svarade 68 procent, av svenskarna nej, 23 procent svarade ja och 9 procent var osäkra. Motståndet mot vilda djur på cirkus var starkt i alla åldersgrupper.

 - Cirkusens verksamhet bygger på att den befinner sig på resande fot, och på att djuren gör konster för publiken. Båda dessa faktorer kan bidra till problem för djuren vad det gäller stress, skador och berövande av deras naturliga beteende. Djur hör inte hemma i en cirkusmiljö, särskilt inte vilda djur, och den starka opinionen visar att det är dags att förbjuda vilda djur på våra cirkusar säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Ett stort antal länder i världen har förbjudit vilda djur på cirkus, däribland Nederländerna, Storbritannien och flera latinamerikanska länder. Grekland, Cypern, Bolivia och Bosnien Hercegovina har förbjudit alla djur på cirkus. I Sverige framgår i djurskyddsförordningen vilka djur som inte får visas på cirkus där finner vi bland annat rovdjur, säldjur (sjölejon undantagna) kängurur, apor och flodhästar. Regeringens utredare har i sitt betänkande om ny djurskyddslag från 2011, föreslagit att utöka listan med elefanter och sjölejon.

I opinionsundersökningen framgår att motståndet mot vilda djur på cirkus är något större hos kvinnor där 77 procent inte vill att detta ska vara tillåtet jämfört med 59 procent hos männen. Politisk tillhörighet är också en faktor. Bland de rödgröna väljarna ligger motståndet på 74 procent medan det hos alliansens väljare ligger på 64 procent. Störst motstånd finns hos Vänsterpartiets väljare (80 procent) och lägst hos Folkpartiets och Centerpartiets väljare (62 procent).

Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt under perioden 31 mars – 8 april 2015. 1 000 telefonintervjuer genomfördes med personer från 15 år och uppåt.

Råmaterialet från opinionsundersökningen hittar du här. Samtliga Djurens Rätts opinionsundersökningar hittar du här.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: