Djurens Rätt
17 March 2020

Ny rapport: Djur riskerar utsättas för lidande om bågjakt tillåts

Sommaren 2018 lades ett förslag från Naturvårdsverket om att tillåta bågjakt i Sverige. Förslaget upprörde många och engagerade nästan 40 000 personer att skriva under det upprop som Djurens Rätt initierade. Namninsamlingen lämnades in till Näringsdepartementet under hösten samma år.

Alla protester och de remissvar som var kritiska fick Naturvårdsverket att skjuta förslaget på framtiden. De ansåg att en större konsekvensutredning behövde göras som tog med djurvälfärdsriskerna i beaktning.

Tillsammans med andra djurskyddsorganisationer och senare Naturvårdsverket själva, bad Djurens Rätt om svar från det vetenskapliga rådet för djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet. Nu har rådet publicerat sin utvärdering.

– Glädjande nog har rådet ett helt kapitel om etiska aspekter av att tillåta jaktmetoden. Det är något som Naturvårdsverket nu måste ta hänsyn till, liksom att det finns risk för att bågjakt innebär utdraget lidande, och för skadeskjutning, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Några av rådets slutsatser

  • I situationer där djuret är skadeskjutet och ett andraskott behövs för att fälla djuret kan användning av pil och båge försvåras om djuret rör sig snabbt eller avlägsnar sig från skottplatsen, vilket riskerar att leda till ökat lidande hos djuret.
  • Fullständiga riskbedömningar av djurvälfärd vid jakt saknas. I jämförelse med jakt med kula eller hagelvapen medför bågjakt djurvälfärdsrisker med avseende på framför allt tiden från skott till medvetslöshet och skadeskjutning. Bristen på vetenskapligt underlag, inte minst vad gäller småvilt, innebär indirekt också en djurvälfärdsrisk.
  • Det finns en risk att allmänheten motsätter sig ett beslut att tillåta jakt med pil och båge grundat främst på argument om nöje och utmaningar för jägaren.
  • För att vetenskapligt kunna uttala sig om konsekvenserna av ett införande av jakt med pil och båge behövs ytterligare forskning inom flera områden.

Hela yttrandet från det vetenskapliga rådet går att läsa här

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: