Djurens Rätt
08 February 2022

Ny rapport – Djurens Rätt listar åtgärder för att hindra smitta i djurfabriker

Under coronapandemin har intresset för djurhälsa och kopplingen till människors hälsa ökat. Våren 2021 visade en opinionsundersökning att fler än hälften av den svenska befolkningen var oroliga för smittspridning från storskalig djurhållning. Inte minst har det blivit aktuellt med tanke på smittspridningen av SARS-CoV-2 bland minkfarmer i Sverige och övriga Europa, samt risken att viruset muterar till att bli farligare för människor. 

Intresset från politiskt håll visade sig i att ett uppdrag gavs till Jordbruksverket om att utreda smittrisker från Sveriges djurhållning, som ska presenteras senast 28 februari. Idag presenterar därför Djurens Rätt en egen rapport om smittspridning med fokus på djurfabriker, och med förslag på åtgärder som både ser till framtida hållbarhet inom djurvälfärd och folkhälsa. Rapporten lanseras under ett webbinarium med ett efterföljande panelsamtal om politikens roll för arbetet framöver. 

– Djurens bästa måste tas till hänsyn i arbetet för att minska smittrisker i samhället. De åtgärder som skulle göra störst skillnad för att minska riskerna i Sverige är att avveckla minkfarmerna samt att halvera köttkonsumtionen. Politisk handlingskraft krävs för att förändring ska ske, därför lanserar Djurens Rätt nu en rapport med konkreta förslag på hur detta bör ske framåt, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Varje förslag på åtgärd som presenteras i rapporten har någon koppling till risker för smittspridning och förslag som kan höja djurvälfärden i Sverige, eller i de länder kött importeras från. Kopplingen mellan djurvälfärd och människors välfärd är stark, och behöver tas hänsyn till i hållbarhetsarbetet framöver.  

– Sverige har bland de mest intensiva djurfabrikerna i hela EU och importerar foderråvaror från delar av världen där allt fler vilda djur trängs undan på grund av mänsklig aktivitet. Vi måste börja agera nationellt för att kunna göra skillnad globalt, avslutar Camilla Bergvall. 

Djurens Rätts förslag i korthet:

  1. Återinför avelsförbud på minkfarmer och sätt ett slutdatum för att hålla minkar i bur.
  2. Inför ett slutdatum då mer än 100 djurenheter* inte längre får hållas på samma gård, för att minska antalet företag med storskalig djurhållning.
  3. Inför avståndskrav mellan gårdar som har samma djurarter för att minska riskerna för smittspridning dem emellan.
  4. Inför ett slutdatum för när djur inte längre får transporteras i mer än fyra timmar, för att minska spridning av smitta över landet.
  5. Inför mål i livsmedelsstrategin om halverad köttkonsumtion till 2030.
  6. Rikta om subventioner från kött- och mejeriproduktion till att främja svensk odling och förädling av växtbaserade proteiner.
  7. Ge ökade anslag till djurfri forskning och ta fram en handlingsplan för att minska antalet djur som används i djurförsök.

* En djurenhet är exempelvis en ko, 10 minkhonor eller 100 höns i enlighet med Miljöprövningsförordning (2013:251). Idag krävs redan anmälan om verksamhet av miljöskäl om mer än 100 djurenheter hålls på en gård (exempelvis 100 kor, 1000 minkhonor eller 10 000 höns).

Läs rapporten “Åtgärder för att hindra smittspridning i Sveriges djurfabriker – och förbättra djurvälfärden”.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: