Djurens Rätt
21 October 2015

Ny rapport om hästars välfärd ställer krav på EU

Syftet med både rapporten och konferensen är att sammanfatta de välfärdsproblem som finns, samt föra fram detta till EU-kommissionen tillsammans med förslag på lösningar. Bakom rapporten står World Horse Welfare och Eurogroup for Animals. Djurens Rätt är medlemmar i Eurogroup for Animals, och Djurens Rätts arbetsgrupp för hästfrågor har deltagit i arbetet med rapporten och står för mycket av informationen om förhållandena i Sverige. En svensk sammanfattning av rapporten finns i högerspalten, och hela rapporten går att ladda ner här (på engelska).

Hästar används på en mängd olika sätt i EU. De är därför svåra att passa in i de kategorier som används i dagens lagstiftning och politik. En skiljer mellan lagar för husdjur och lagar för boskap, vilket gör att hästdjuren lätt faller mellan stolarna, något som ofta är till nackdel för deras välfärd. Några av de välfärdsproblem som identifierades som vanliga i många EU länder var:

  • Långa perioder i inhägnad utan tillgång till bete, och miljöer utan möjlighet till socialt samspel.
  • Dålig hästkunskap bland hästägare.
  • Vanvård (ouppfyllda grundläggande behov, t.ex. tillgång till mat och vatten)
  • Träning och hanteringsmetoder, bland annat välfärdsproblem inom sporten.
  • Behandlingen av arbetshästar.
  • Transporter. Hästar är EU:s mest transporterade djur, och inte sällan är transporterna långa och undermåliga.

- Det som är glädjande att se i den här rapporten är att Sverige ligger mycket bra till gällande djurvälfärd och hästkunnande. Här är det är självklart att hästar ska ges mat och vatten varje dag, ges veterinärvård när de är sjuka och ska vara friska nog att transporteras. Det finns dock andra områden att jobba med för att verkligen fortsätta ligga i framkant gällande hästvälfärd. Vi har till exempel ett växande problem när det kommer till tävlingshästar som skadas och slits ut i allt yngre åldrar, säger Adina Hargeby vid Djurens Rätts arbetsgrupp för hästfrågor.

I jämförelse med andra länder visar rapporten att Sverige ligger på fjärde plats i antal hästar per capita. Sverige låg också högst när det gäller spel på hästar, tillsammans med Storbritannien, Frankrike och Irland. Konferensen hålls den 21 oktober klockan 14.00-17.00 i Europaparlamentet i Bryssel. Djurens Rätt deltar i konferensen.

Dela: