Djurens Rätt
03 March 2020

Ny rapport om lidandet hos snabbväxande kycklingar

Rapporten är en del i RSPCAs arbete för bättre kycklingvälfärd i Storbritannien och världen. Likt Djurens Rätt står RSPCA bakom European Chicken Commitment.

Rapporten bygger på en studie där tre snabbväxande kycklinghybrider jämfördes med en som är mer långsamväxande. Resultaten är slående tydliga: de snabbväxande hybriderna har förhöjd dödlighet och lider mer under sin livstid – trots att de slaktades tidigare än de mer långsamväxande kycklingarna. Två av de snabbväxande hybriderna som testades är de som står för 99 % av svensk kycklinguppfödning, Ross 308 och Cobb 500. De kommer från samma avelsföretag som förser hela världens producenter med kycklingar.

Argument om att sådan köttproduktion är billigare slås också hål på i rapporten eftersom den ökade dödligheten och den försämrade köttkvaliteten i verkligheten inte leder till en billigare produktion. I själva verket betalar konsumenter för lidande och dålig kvalitet. Produktionen av kycklingkött från snabbväxande hybrider leder till ökat matsvinn och slöseri med liv. 

Det ska inte vara tillåtet 

I Sverige säger djurskyddslagen att “det är förbjudet att utföra avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för föräldradjuret eller avkomman”. Men i Jordbruksverkets föreskrifter om avel står ingenting om kycklingar, vilket lett till att de blivit undantagna från lagen. Samtidigt som företagen har en stor möjlighet att påverka välfärden för kycklingarna i rätt riktning så efterfrågar RSPCA även en bättre lagstiftning. 

Snabbväxande hybrider...

  • Väger över 2 kg redan vid fem veckors ålder.

  • Dör innan slakt i nästan dubbelt så stor utsträckning jämfört med en mer långsamväxande hybrid. Upp till 11 % dör innan slakt av hälsoproblem.

  • Lider av hältor och svårigheter att röra sig i mycket större utsträckning än långsamväxande hybrider. Ca 90 % av de snabbväxande hade hältor av något slag (gait score 2-5).

  • Har större risker för skador under fötterna.

  • Har svårare att hålla sig rena. 

  • Slösar på mer spån än långsamväxande hybrider, eftersom de är mer benägna att sitta stilla i sin egen avföring vilket gör ströbädden fuktig.

  • Spenderar mycket tid med att äta och att sitta, men inte med några andra naturliga beteenden. Trots att de hölls i berikade inhägnader i studien.

  • Slaktas fem veckor gamla, efter ett liv av potentiellt lidande. 

Den vetenskapliga artikeln för studien finns nu här. 

Kort info om RSPCA

RSPCA är en förkortning för Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Organisationen grundades år 1824 och är Storbritanniens största djurskyddsorganisation. 

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: