Djurens Rätt
19 October 2020

Ny rapport om växtbaserad mat i skola och förskola

Färska siffror från Djurens Rätts senaste kommunkartläggning visar att över 80 procent av kommunerna har minskat på köttet under det senaste året och att vegetarisk mat blir allt vanligare i skolan, medan förskolorna halkar efter. Det är dock närmare hälften av kommunerna som nekar till att servera veganskt till dem som efterfrågar det. Och endast ett fåtal kommuner väljer att göra någon större andel av de vegetariska rätterna helt växtbaserade. Detta trots ett starkt ökat intresse för att äta mer växtbaserat hos landets invånare, och inte minst hos ungdomar.

Varför är det så här, och vad behövs för att driva utvecklingen framåt? I Djurens Rätts nya faktarapport Mer växtbaserat i skola och förskola, men hur? får vi en inblick i vad som ligger bakom den tveksamhet som många kommuner uttrycker. Vi passar på att reda ut några av de vanliga missförstånden om vad som gäller i frågan, och tittar på effekten för de elever som drabbas. I samband med att rapporten släpps anordnar Djurens Rätt ett webbinarium där några av landets experter diskuterar dessa frågor, läs mer och anmäl dig här.

En högre andel växtbaserad kost i kommunala verksamheter kan bidra till att:

  • Skapa ett mer hållbart samhälle och uppnå kommunens klimat- och miljömål.
  • Höja kvaliteten på maten utan att öka kostnaderna. Flera kommuner vittnar om att de fått utrymme i budget att köpa in mer ekologiskt när de samtidigt lagar en större andel växtbaserat.
  • Barn och elever får i sig mer frukt och grönt – i dagsläget äter de i snitt bara hälften av den rekommenderade mängden.

Växtbaserat – det enklaste sättet att arbeta med de globala målen

Något av det enklaste kommuner kan göra för att jobba med de globala målen är att välja att servera mer växtbaserat. Genom detta kan kommunerna:

  • Minska klimatavtryck markant, ett konkret sätt att arbeta med mål 13 “Bekämpa klimatförändringarna”
  • Bidra till mål 2 “Ingen hunger” då minskad animaliekonsumtion frigör stora mängder från foderproduktionen till djuren som istället skulle kunna mätta fler människor.
  • Bidra till mål 3 “God hälsa” då djurindustrin idag är en av riskerna för framtida pandemier. Antibiotikaanvändning i djurindustrin globalt är även en stor risk för antibiotikaresistens, ett av de största hoten mot den globala folkhälsan.

Om författaren: Cecilia Mille är sakkunnig i livsmedelsfrågor på Djurens Rätt och ansvarig för organisationens årliga kartläggning av landets kommuner, Djurvänlig kommun. Denna har stort fokus på maten som kommunerna serverar.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: