Djurens Rätt
27 July 2022

Ny studie visar omfattande antibiotikaresistens på minkfarmer

En studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Antibiotics har undersökt antibiotikaresistensen hos 20 danska minkfarmer utifrån användning av antibiotika. Forskarna tog prover från farmerna under 2018 och 2019, innan pandemin och den danska nedstängningen av minkfarmerna. Några av farmerna använde ingen antibiotika till minkarna, men en bred variation av isolat med resistens kunde ändå hittas hos dem. Den enda farmen som inte använt antibiotika på tio år hade också resistenta isolat. Liknande resultat har rapporterats om i miljön kring kycklingfabriker.

Forskarna föreslår ökad övervakning av resistensen på minkfarmer. Både i det eventuellt kontaminerade minkfodret, gjort av slaktbiprodukter, och i miljön. Risken med antibiotikaresistenta bakterier är annars att både djur och människor som blir smittade av bakterier inte längre kan behandlas av antibiotika. Det skulle öka antalet dödsfall avsevärt.

Djurens Rätt menar att vi behöver gå längre än forskarnas förslag. Det behöver ske en avveckling av minkfarmerna, framförallt av djurskyddsskäl, men också av smittskyddsskäl.

– Som om vi behövde fler anledningar att avveckla denna oetiska industri. Oroväckande, milt uttryckt, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Skriv under för ett förbud mot minkfarmer i hela Europa

Skillnad mellan Danmark och Sverige

Antibiotikaanvändningen är generellt mindre i Sverige än i Danmark, även om skillnaden är liten. Enligt ett yttrande från SLUs vetenskapliga råd 2018 började dock antibiotikaresistens ställa till problem även på svenska minkfarmer, då det blivit allt svårare att behandla sjuka valpar. 

Det är också allmänt känt att Sverige importerat avelsminkar från andra länder, som Danmark, innan pandemin. Under pandemin stängde nästan samtliga minkfarmer ned permanent i Danmark på grund av SARS-CoV-2. Även om de svenska minkfarmerna fick avelsförbud 2021, med flertalet konkurser som följd, så har de fortsatt tillåtelse att bedriva verksamhet framöver.

Djurens Rätts förslag på åtgärder

Under våren 2022 publicerade Djurens Rätt en rapport med förslag på åtgärder för att minska smittspridning och antibiotikaresistens i Sveriges djurfabriker. Ett av förslagen är att avveckla minkfarmerna för gott. Det är inte bra nog att övervaka smittspridning, då djurhållningen som den ser ut idag både bidrar med lidande och smittrisker. 

Läs rapporten

Källor

  • Nikolaisen N. K. m.fl. (2022) Association between Antibiotic Consumption and Resistance in Mink Production. Antibiotics 11(7): 927.
  • SLUs vetenskapliga råd för djurskydd (2018) Yttrande angående uppdrag dnr: 5.2.17-03728/2018, Utvärdering av minkhållningen i Sverige.
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: