Djurens Rätt
20 May 2019

Ny undersökning: djurfrågor viktiga för EU:s framtid

I förra veckan presenterades resultatet av en undersökning där invånare i EU-länderna fått möjligheten att svara på frågor om EU:s framtid. I undersökningen svarade 1 av 7 att positiva beslut på EU-nivå om djurvälfärd skulle göra dem stoltare över att vara européer.

När personerna fick specificera vilka specifika åtgärder som EU bör prioritera inom området lyftes biologisk mångfald, ekologiskt jordbruk och vegetarianism, hållbart fiske, minskning av transporter av levande djur samt djurvälfärd generellt högst upp.

Enligt undersökningen rankas djurfrågor på samma nivå som frågor relaterade till skatter och till klimatet gällande vad som anses mest angeläget inför framtiden.

Svaren går i linje med den Eurobarometer som genomfördes år 2016 där en överväldigande majoritet av invånarna i EU-länderna uttryckte stöd för åtgärder som förbättrar tillvaron för djuren. Och rapporten Animal Welfare in the European Union från 2017, som slog fast att EU:s lagstiftning är bristfällig på flera områden relaterade till djur, gör det än mer angeläget att frågan tas på allvar i framtiden.

– Det här bör vara en väckarklocka för beslutsfattarna i Bryssel, och innebära att nästa kommission inte kan slingra sig ur det ansvar de har när det gäller djurskyddslagstiftningen, säger Reineke Hameleers från koalitionen Eurogroup for Animals.  Vi har under lång tid känt till att européer vill se förbättringar för djuren i lagstiftningen, och med denna undersökning blir det ännu tydligare hur viktigt det är.

voteforanimals2019.eu går det att se vilka frågor som Djurens Rätt och Eurogroup for Animals anser är prioriterade inom djurpolitiken i EU i dagsläget och vilka kandidater till parlamentsvalet den 26 maj som har ställt sig bakom dem.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: