Djurens Rätt
15 March 2016

Ny undersökning: Djurskydd viktigt för Sveriges och EU:s medborgare

Eurobarometern kallas de undersökningar som görs för att mäta inställningen till olika frågor hos EU:s medborgare - och för första gången på nio år har nu en Eurobarometer gjorts om djurskyddsfrågor.

Undersökningen visar att mer än fyra av fem EU-medborgare vill se bättre välfärd för djur i livsmedelsindustrin, att nästan tre fjärdedelar av medborgarna anser att djurskyddet bör vara bättre än det är i dag, och att nio av tio tycker att importerade produkter bör följa samma djurskyddskrav som de som tillämpas inom EU. Nästan samma andel tycker att EU bör göra mer för att främja en ökad medvetenhet om djurvälfärd internationellt.

– Det är glädjande att se att så många människor tycker att djurvälfärd är viktigt. Det skickar en tydlig signal till EU-kommissionen att agera och prioritera upp arbetet för bättre djurvälfärd. Ett första steg är att formulera en strategi för det här arbetet för de kommande åren. Nu går det inte längre att gömma sig bakom ursäkten att dessa frågor inte är tillräckligt viktiga för EU:s invånare, säger Cecilia Mille, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

I undersökningen fick de svarande också välja hur de tolkade begreppet "djurvälfärd". I Sverige var det vanligaste svaret (61 procent av de svarande) "Djurvälfärd handlar om hur djur i livsmedelsindustrin behandlas, att förse dem med en bättre livskvalitet." Nästan alla svarande i Sverige (99 procent) uttryckte att djurvälfärd för dessa djur är viktigt. Den genomsnittliga siffran för hela EU var 94 procent.

När det gäller djur som lever som familjemedlemmar tyckte 74 procent av EU:s invånare att dessa djurs välfärd ska skyddas bättre än idag. Den motsvarande siffran för Sverige var 41 procent - vilket troligen beror på att vi i Sverige inte har lika synliga problem med hemlösa djur som i andra EU-länder.

Hela undersökningen går att ta del av påhttp://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSu....

Dela: